Gwarancja

1. Na wykonane w naszym gabinecie materialne usługi medyczne takie jak: wypełnienia ubytków w zębach, rekonstrukcje zębów, korony, mosty, protezy ruchome, udzielamy   24 miesięcznej gwarancji.

2. Z gwarancji wykluczone są usługi, w których czynnik biologiczny ma decydujące znaczenie. Dotyczy to szczególnie chorób infekcyjnych, których nawrót jest możliwy pomimo dochowania należytej staranności w czasie ich leczenia. Zalecana jest profilaktyka oraz higienizacja trzykrotnie w ciągu roku oraz badania kontrolne i rentgenodiagnostyka przynajmniej raz w roku.

3. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku urazu nagłego lub parafunkcji (zgrzytanie, bruxizm).

4. Gwarancja dotyczy staranności wykonania usługi, a nie psychicznej inkorporacji protezy.
(W niektórych przypadkach może dojść do nietolerancji ciała obcego przez organizm).

5. Gwarancja w niektórych przypadkach może zostać przedłużona do 5 lat, jeśli zachowana jest odpowiednia higiena oraz profesjonalna profilaktyka wykonywana w naszym gabinecie przynajmniej trzy razy w roku.